Courses conducted by the Department's employees

       
Course code Course name   Coordinator
(and a link to the course page)      
       
WBT-BT302 Biotechnologia przemysłowa   Bonar Emilia    
WBT-BCH363 Kierunki współczesnej biochemii   Kozik Andrzej
WBT-BCH360 Podstawy biochemii   Kozik Andrzej, Guevara-Lora Ibeth
WBT-BT343 Białka immobilizowane - practicum   Guevara-Lora Ibeth
WBT-BCH410 Seminarium specjalistyczne I dla studentów II stopnia biochemii   Kozik Andrzej
WBT-BCH536 Seminarium magisterskie I dla studentów II stopnia biochemii   Mak Paweł
WBT-BCH353 Biochemia analityczna   Kozik Andrzej
WBT-BT610 Planowanie i prowadzenie procesu biotechnologicznego na przykładzie produkcji piwa   Bonar Emilia
WBT-BCH378 Analiza biochemiczna w medycynie   Guevara-Lora Ibeth
WBT-BCH528 Podstawy technologii immobilizacji białek i komórek   Guevara-Lora Ibeth
WBT-BT225 Biochemia kurs dla kierunku biofizyka   Kozik Andrzej
WBT-BCH327 Chemia białek   Mak Paweł
WBT-BT137 Chemia białek II   Bonar Emilia
WBT-BT262 Biochemia strukturalna i enzymologia   Kozik Andrzej
WBT-BT241 Wstęp do biotechnologii   Bonar Emilia
WBT-BT385E Biotechnology and industrial microbiology, a practical course   Bonar Emilia, Władyka Benedykt
WBT-BCH379 Peptydy bioaktywne   Mak Paweł
     
WBT-BCH374
Wstęp do bionanotechnologii   Guevara-Lora Ibeth
WBT-BCH411 Seminarium specjalistyczne II dla studentów II stopnia biochemii    Kozik Andrzej
WBT-BCH537 Seminarium magisterskie II dla studentów II stopnia biochemii    Mak Paweł
WBT-BT128 Mikrobiologia przemysłowa   Władyka Benedykt
WBT-BCH326 Białka rekombinowane   Władyka Benedykt
WBT-BCH534 Zaawansowane metody bioinformatyczne w biochemii   Michał Bukowski