Fascynujące etapy ilustrujące proces produkcji piwa w naszym Zakładzie
Przygotowania do uruchomienia kursu "BT610 - Planowanie i prowadzenie procesu biotechnologicznego na przykładzie produkcji piwa"