Składanie oświadczeń lustracyjnych, 5 kwietnia 2007 r.