Nagrody i wyróżnienia dla członków Zakładu

• Andrzej Kozik, Medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne zasługi dla oświaty i wychowania oraz za kształcenie młodej kadry naukowej, 2021

• Andrzej Kozik, Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe, 2021

• Ibeth Guevara-Lora, Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe, 2021

• Maria Rąpała-Kozik, Andrzej Kozik, Joanna Kozieł, Marcin Zawrotniak, Justyna Karkowska-Kuleta, Dorota Satała, Dominika Bartnicka, nagroda zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe, 2020

• Andrzej Kozik, nagroda Pro Arte Docendi Uniwersytetu Jagiellońskiego, październik 2019

• Benedykt Władyka, I nagroda w konkursie im. Prof. Bassalika za pracę z dziedziny mikrobiologii "A regulatory role for Staphylococcus aureus toxin-antitoxin system PemIK", Komitet Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk, 2014

• Benedykt Władyka, nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014

• Bukowski, M., Łyżen, R., Helbin, W.M., Bonar, E., Szalewska-Pałasz, A., Węgrzyn, G., Dubin, G., Dubin, A., Władyka, B., nagroda im. Jakuba Karola Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną wykonaną w kraju, opublikowaną w 2013 roku, Polskie Towarzystwo Biochemiczne, 2013

• Benedykt Władyka, nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

• Andrzej Kozik, Maria Rąpała-Kozik, Ibeth Guevara-Lora, Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcie naukowe (III miejsce) w 2012

• Paweł Mak, nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

• Natalia Wolak, wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w konkursie im. W. Mozołowskiego za pracę: „Involvement of thiamine (vitamin B1) in the response of Arabidospis thaliana seedlings to the environmental stress", 2010

• Katarzyna Pustelny, Małopolskie Stypendium Doktoranckie, 2009

• Justyna Karkowska-Kuleta, stypendium "Doctus", 2009

• Justyna Karkowska-Kuleta, Małopolskie Stypendium Doktoranckie, 2009

• Maria Rapała-Kozik, nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009

• Anna Gołda, wyróżnienie pracy doktorskiej pt. „Modyfikacje chemiczne i zaburzenia funkcji kininogenów oraz innych białek zaangażowanych w produkcję kinin, spowodowane działaniem układu utleniającego mieloperoksydaza - nadtlenek wodoru - chlorek", 2009

• Aleksandra Pęcak, Małopolskie Stypendium Doktoranckie, 2009

• Aleksandra Pęcak, stypendium "Doctus", 2009

• Katarzyna Pustelny, stypendium naukowe Miasta Krakowa, 2009/2010

• Emilia Bonar, wyróżnienie pracy doktorskiej pt. "Zastosowanie technik proteomiki w badaniu odpowiedzi komórkowej na czynniki środowiskowe", 2008

• Paweł Mak, nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

• Aleksandra Pęcak, stypendium naukowe Socrates/Erazmus, 02.2007-08.2007 (stypendium Unii Europejskiej na wymianę studentów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi)

• Andrzej Kozik, Srebrny Krzyż Zasługi, 2006

• Katarzyna Pustelny, stypendium wyjazdowe Socrates-Erasmus na pobyt w University of Barcelona, 2005

• Paweł Mak, stypendium naukowe Rektorskiego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005

• Andrzej Kozik, stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego, 2005

• Katarzyna Pustelny, stypendium im. Stanisława Estreichera dla najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004/2005