Tematyka zajęć seminaryjnych

  • Rola równowagi enzym-inhibitor w homeostazie i patogenezie
  • Powiązania struktury z funkcją białek
  • Peptydy antybakteryjne i bakteriocyny
  • Fizykochemiczne metody badania białek i peptydów oraz interakcji pomiędzy nimi
  • Metody produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych
  • Mechanizm regulacji systemu kalikreina-kininogen
  • Kluczowe enzymy biosyntezy tiaminy