Placówki naukowe współpracujące z Zakładem

 • Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej, Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych, Wydziału Chemii UJ (prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, mgr Joanna Kasprzyk)
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Zakład Biologii Komórki i Genetyki, Instytut Biologii (Prof. dr hab. Maria Wędzony, dr Gabriela Gołębiowska-Pikania)
 • Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET), Grupa badawcza analityki i farmakokinetyki (dr hab. Maria Walczak, dr Anna Kurpińska)
 • University of Groningen, Holandia (Artur Sabat)
 • Norwich Research Park, UK (Wiktor Jurkowski)
 • Universidad de Antioquia, Columbia (Javier Silva Agredo, Marcela Manrique Moreno)
 • KAUST, Arabia Saudyjska (Łukasz Jaremko, Mariusz Jaremko)
 • Uniwersytet Rolniczy, (Marcin Lis)
 • Collegium Medicum UJ, (Małgorzata Malczewska-Malec)
 • Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ (Grzegorz Dubin)
 • Selvita S.A., (Bogusław Lupa)
 • Uniwersytet Gdański, (Grzegorz Węgrzyn)
 • Uniwersytet Warszawski, (Wojciech Dzwolak)
 • UMCS Lublin, (Małgorzata Cytryńska)
 • Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ (Stanisław Knutelski)