Tematy prac magisterskich realizowanych w Zakładzie

 • Izolowanie i biochemiczna charakterystyka enzymów proteolitycznych oraz ich naturalnych białkowych inhibitorów pochodzenia bakteryjnego
 • Ekspresja białek w heterologicznym bakteryjnym układzie ekspresyjnym Klonowanie, ekspresja i oczyszczanie białek rekombinowanyc Procesy zwijania białek
 • Peptydy antybakteryjne: izolowanie, oczyszczanie, sekwencjonowanie i charakterystyka biochemiczna
 • Bakteriocyny: izolowanie, oczyszczanie, sekwencjonowanie i charakterystyka biochemiczna.
 • Nowe techniki w chemii białek i peptydów
 • Identyfikacja i charakterystyka kinetyczna enzymów zaangażowanych w proces biosyntezy tiaminy w roślinach.
 • Strukturalna charakterystyka enzymów biosyntezy tiaminy z zastosowaniem ukierunkowanej mutagenezy
 • Oddziaływanie białek układu kontaktu: kininogenu, prekalikreiny i czynnika XII z powierzchnią wybranych gatunków rodzaju Candida
 • Generowanie kinin przez proteinazy produkowane i sekrecjonowane przez Candida spp. 
 • Biochemiczne zastosowania substancji biologicznie aktywnych immobilizowanych na nanocząstkach węgliku krzemu
 • Mechanizmy produkcji kinin w komórkowych modelach tkankowych
 • Ekspresja genów i białek zaangażowanych w regulacji stanu zapalnego ze szczególnym uwzględnieniem układu generacji kinin